รถตู้เช่าหาดใหญ่

รถตู้เช่าหาดใหญ่ เป็นรถตู้หาดใหญ่รุ่นฮุนไดเอสวัน 6 ที่ นั่งวันละ 2500 ลูกค้าเติมน้ำมันเอง สามารถให้คนขับไปรับส่งรถตู้ที่สนามบินหาดใหญ่ได้ เวลาในการบริการรถตู้เช่า หาดใหญ่ 08.00-18.00 น.หลังจากนั้นคิด โอที ชั่วโมงละ 100 บาท ให้คนขับ

รถตู้เช่าหาดใหญ่ ฮุนไดเอสวัน 6 ที่

รถตู้เช่าหาดใหญ่ ฮุนไดเอสวัน 6 ที่

Posted in รถตู้ Tagged with: , ,